08 Apr 2022

Heritage Science Scholarship for refugee Ukrainian (Russian/Belarusian) emerging professionals

Стипендія Rathgen Heritage Science Scholarship 2022 для біженців з України (російських/білоруських) молодих професіоналів

The Rathgen Research Laboratory has launched the Rathgen Heritage Science Scholarship for emerging professionals - this year targetting refugee Ukrainian (Russian/Belarusian) emerging professionals. Scroll down for submission details in Ukrainian. 


 

Förderkreis des Rathgen-Forschungslabors e.V.

Rathgen Heritage Science Scholarship 2022 for refugee Ukrainian (Russian/Belarusian) emerging professionals

Our unwavering solidarity goes to the entire Ukrainian population, the local scientists and students whose future is uncertain. At the same time, it is important to send a signal to Russian and Belorusian students and scientists, who, at great personal risk, speak out against the war and face massive repression. Therefore, the 2022 call of the Rathgen Heritage Science Scholarship is directed to refugee Ukrainian (Russian/Belarusian) emerging professionals.

The Rathgen Research Laboratory with the National Museums Berlin is the leading institution for heritage science in the Prussian Cultural Heritage Foundation. It researches aging and weathering processes as well as sustainable conservation and restoration strategies for movable and immovable cultural heritage in the light of global change and is an active contributor to the sustainability debate on the Green Museum.

It is the mission of the Friends of Rathgen (Förderkreis des Rathgen-Forschungslabors e.V.) to support the work of the Rathgen Research Laboratory in various ways, among others by supporting research projects of young professionals in heritage science.

The Rathgen Heritage Science Scholarship enables emerging professionals to undertake a research project at the laboratory within a three month duration, which can be extended by request in order to apply for longer-term follow-up funding. Successful applicants will receive a monthly scholarship of EUR 900 month (for Post-Graduates) and EUR 1200 (for Post-docs).

The topic of the research project can be proposed freely by the applicant and will be evaluated for potential synergies with the research areas of the Rathgen Research Laboratory.

 

The application consists of:

- 1-2 pages explaining the research proposal, the required resources and the envisaged time   frame, including preliminary work accomplished and short bibliography - CV including list of publications - 2 reference letters of support

The application deadline for Ukrainian and eligible Russian/Belarusian researchers has been suspended until further notice. Applications will be processed in the order in which they are received. The term of three months can be extended on request by a maximum of further three months in order to apply for longer-term follow-up funding. Applications will also be examined if not all documents - e.g. two reference letters of support can be submitted

 

Please submit your application electronically to:

[email protected]

 

or by mail to  

Rathgen-Forschungslabor - Scholarship - Schlossstrasse 1 A, 14059 Berlin Germany


 

Förderkreis des Rathgen-Forschungslabors e.V.

Стипендія Rathgen Heritage Science Scholarship 2022 для біженців з України (російських/білоруських) молодих професіоналів

Ми виражаємо свою непохитну солідарність з усім українським населенням, місцевими науковцями та студентами, хто опинився перед невизначеним майбутнім. Водночас, нам важливо дати сигнал російським і білоруським студентам і науковцям, які з великим особистим ризиком виступають проти війни і зазнають масових репресій. Тому конкурс на стипендію Rathgen Heritage Science Scholarship на 2022 рік спрямований на молодих професіоналів-біженців з України (російсько-білоруських).

Дослідницька лабораторія Ратгена з Національними музеями Берліна є провідною установою в галузі науки про спадщину в Прусському фонді культурної спадщини. Вона досліджує процеси старіння та вивітрювання, а також стратегії стійкого збереження та реставрації рухомої та нерухомої культурної спадщини у світлі глобальних змін і активно бере участь у дискусіях щодо сталого розвитку Зеленого музею (Green Museum).

Місія спільности Друзів Ратгена (Förderkreis des Rathgen-Forschungslabors e.V.) – підтримувати роботу Дослідницької лабораторії Ратгена різними способами, серед іншого, підтримуючи дослідницькі проекти молодих спеціалістів у галузі науки про спадщину.

Стипендія Rathgen Heritage Science дає змогу молодим фахівцям здійснити дослідницький проект у лабораторії протягом трьох місяців, який може бути продовжений за запитом з метою подальшого довгострокового фінансування. Переможці отримають щомісячну стипендію в розмірі 900 євро на місяць (для науковців, які мають вищу освіту) і 1200 євро (для кандидатів наук, PhD).

Тема дослідницького проєкту може бути вільно запропонована аплікантом та буде оцінена на предмет потенційної взаємодії з дослідницькими напрямками Дослідницької лабораторії Rathgen.

Аплікаційна заявка складається з:

- 1-2 сторінки, що пояснюють пропозицію дослідження, необхідні ресурси та передбачені часові рамки, включаючи виконану попередню роботу та коротку бібліографію

- CV, включаючи список публікацій

- 2 рекомендаційні листи підтримки

Кінцевий термін подачі заявок для українських та російських дослідників припинено до подальшого повідомлення. Заявки оброблятимуться в порядку їх надходження. Термін у три місяці може бути продовжений за запитом максимум на три місяці, з метою подачі заявкина довгострокове подальше фінансування. Заявки також будуть розглянуті, якщо не всі документи - напр. два рекомендаційні листи – можуть бути подані.

Прохання надсилати аплікаційні заявки за електронно адресою:

[email protected]

 

або поштою на адресу:       

Rathgen-Forschungslabor - Scholarship - Schlossstrasse 1 A, 14059 Berlin Germany

Related topics